Cerere de decizie preliminară introdusă de cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 14 ianuarie 2020 – Top System SA/État belge

(Cauza C-13/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Top System SA

Pârât: État belge

Întrebările preliminare

Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protecția juridică a programelor pentru calculator1 trebuie interpretat în sensul că permite dobânditorului legal al unui program pentru calculator să îl decompileze în tot sau în parte, atunci când această decompilare este necesară pentru a-i permite să corecteze erori care afectează funcționarea programului menționat, inclusiv atunci când corecția constă în dezactivarea unei funcții care afectează buna funcționare a aplicației din care face parte acest program?

În cazul unui răspuns afirmativ, trebuie îndeplinite, în plus, condițiile prevăzute la articolul 6 din directivă sau alte condiții?

____________

1     JO 1991, L 122, p. 42, Ediție specială 17, vol. 1, p. 114.