Tužba podnesena 4. veljače 2020. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-57/20)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: R. Pethke i J. Jokubauskaitė, odvjetnici)

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj zahtijeva od Općeg suda da odluči:

da je Savezna Republika Njemačka povrijedila svoje obveze iz članka 296. stavka 1. i članka 299. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 jer je paušalno uređenje u pravilu primijenila na sve poljoprivrednike neovisno o tome bi li im primjena uobičajenog uređenja poreza na promet ili posebnog uređenja na mala poduzeća stvorilo poteškoće, kao i, nadalje, jer je primijenila paušalnu poreznu stopu za poravnanje koja dovodi do strukturne prekomjerne kompenzacije isplaćenog pretporeza;

naloži Saveznoj Republici Njemačkoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi tužbeni razlog – povreda članka 296. stavka 1. Direktive 2006/112/EZ

Svojim prvim tužbenim razlogom Komisija ističe da je Savezna Republika Njemačka povrijedila članak 296. stavak 1. Direktive 2006/112 jer je na sve poljoprivrednike primijenila paušalno uređenje neovisno o eventualnim poteškoćama za poljoprivrednike prilikom primjene uobičajenog uređenja poreza na promet ili posebnog uređenja za mala poduzeća.

Tvrdi da članak 296. Direktive 2006/112 zahtijeva odgovarajuće razlikovanje poljoprivrednika koji će navodno profitirati od paušalnog uređenja. Tvrdi da će povlašteni poljoprivrednici zasigurno imati poteškoće prilikom primjene uobičajenog uređenja poreza na dodanu vrijednost ili posebnog uređenja prema poglavlju 1., što čini kvalificirajuću činjenicu. Savezna Republika Njemačka nije izvršila tako kvalificirani izbor povlaštenih poljoprivrednika.

Drugim tužbenim razlogom ističe se da je Savezna Republika Njemačka povrijedila članak 299. Direktive 2006/112 jer paušalna porezna stopa za poravnanje koju je utvrdila dovodi do strukturne prekomjerne kompenzacije isplaćenog pretporeza.

U obračunu se, s jedne strane, poljoprivredne usluge ugovornih poljoprivrednih izvođača odbijaju od prometa cijelog gospodarskog sektora poljoprivrede, dok se, s druge strane, porezno opterećenje cijelog gospodarskog sektora poljoprivrede smanjuje samo za porezno opterećenje redovno oporezivanih poljoprivrednika, a ne i za porezno opterećenje ugovornih poljoprivrednih izvođača. Iz toga proizlazi strukturna prekomjerna kompenzacija kroz paušalno naplaćeni pretporez paušalnog poljoprivrednika.

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)