2020 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-57/20)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Pethke ir J. Jokubauskaitės

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad taikydama vienodo tarifo schemą visiems ūkininkams, nepaisant to, ar įprastinės PVM procedūros arba smulkaus verslo įmonėms skirta specialioji schema jiems sudarytų sunkumų, ir taikydama vienodo tarifo kompensacinius dydžius, dėl kurių kompensacija tampa didesnė už sumokėtą pirkimo PVM, Vokietijos Federacinė Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 296 straipsnio 1 dalį ir 299 straipsnį.

Priteisti iš Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis ieškinio pagrindas: Direktyvos 2006/112/EB 296 straipsnio 1 dalies pažeidimas

Pirmajame ieškinio pagrinde Komisija tvirtina, kad Vokietijos Federacinė Respublika pažeidė Direktyvos 2006/112 296 straipsnio 1 dalį, nes taikė vienodo tarifo schemą visiems ūkininkams, neatsižvelgdama į galimus sunkumus, kurių ūkininkams sudarytų įprastinės PVM procedūros arba smulkaus verslo įmonėms skirta specialioji schema.

Pagal Direktyvos 2006/112 296 straipsnį reikalaujama tinkamai diferencijuoti ūkininkus, kuriems gali būti taikoma vienodo tarifo schema. Šios schemos taikymą ūkininkams pagrindžiantis požymis turi būti sunkumai, patiriami taikant įprastines PVM procedūras arba 1 skyriuje nurodytą specialiąją schemą. Vokietijos Federacinė Respublika neatliko tokios kvalifikuotos ūkininkų atrankos.

Antrajame ieškinio pagrinde tvirtinama, kad Vokietijos Federacinė Respublika pažeidė Direktyvos 2006/112 299 straipsnį, nes dėl jos nustatytų vienodo tarifo kompensacinių dydžių kompensacija tampa didesnė už ūkininkų, kuriems taikomas vienodas tarifas, faktiškai sumokėtą pirkimo PVM.

Apskaičiuojant kompensaciją, komercinių įmonių suteiktos žemės ūkio paslaugos atimamos iš visų žemės ūkio veiklos sektoriaus sandorių, bet visam žemės ūkio veiklos sektoriui tenkantis apskaičiuotas pirkimo PVM sumažinamas tik tiek, koks yra pagal įprastines PVM procedūras apmokestinamiems ūkininkams tenkantis apskaičiuotas pirkimo PVM, ir nepriskaičiuojamas komercinėms įmonėms tenkantis apskaičiuotas pirkimo PVM. Taigi struktūriškai kompensacija yra didesnė, nes ūkininkų, kuriems taikomas vienodas tarifas, sumokėtas pirkimo PVM grąžinamas bendrai.

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.