2020 m. sausio 9 d. Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje L.R. / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-8/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Vokietija)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: L.R.

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudicinis klausimas

Ar nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią tarptautinės apsaugos prašymas gali būti atmestas kaip nepriimtinas paskesnis prašymas, jei neigiamu sprendimu pasibaigusi pirmoji prieglobsčio procedūra buvo vykdoma ne Sąjungos valstybėje narėje, o Norvegijoje, suderinama su Direktyvos 2013/32/ES1 33 straipsnio 2 dalies d punktu ir 2 dalies q punktu?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013, p. 60).