Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Attunda Tingsrätt (Rootsi) 21. jaanuaril 2020 – Airhelp Limited versus Scandinavian Airlines System SAS

(kohtuasi C-28/20)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Attunda Tingsrätt

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Airhelp Limited

Kostja: Scandinavian Airlines System SAS

Eelotsuse küsimused

Kas streik, mille on korraldanud lennuettevõtja piloodid, kes on lennuettevõtja töötajad ja keda on vaja lennu teostamiseks, kujutab endast „erakorralist asjaolu“ määruse nr 261/20041 artikli 5 lõike 3 tähenduses, kui streik ei ole korraldatud mitte seoses lennuettevõtja määratud ja teatavaks tehtud meetmega, vaid selle teevad teatavaks ja algatavad seaduslikult töötajate organisatsioonid kollektiivse survetegevusena, mille eesmärk on ajendada lennuettevõtjat suurendama palka, andma hüvitisi või muutma töötingimusi, et täita asjaomaste organisatsioonide nõuded?

Milline tähtsus, kui üldse, tuleb omistada sellele, kas töötajate organisatsioonide nõuded on õiglased, ja eelkõige asjaolule, et nõutav palgatõus on märkimisväärselt suurem kui palgatõus, mida antakse üldiselt asjaomastel riiklikel tööturgudel?

Milline tähtsus, kui üldse, tuleb omistada asjaolule, et lennuettevõtja võtab streigi vältimiseks vastu töövaidluste lahendamise eest vastutava riikliku asutuse ettepaneku, kuid töötajate organisatsioonid seda ei tee?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004 L 46, lk 1, ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).