Az Attunda Tingsrätt (Svédország) által 2020. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Airhelp Ltd kontra Scandinavian Airlines System SAS

(C-28/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Attunda Tingsrätt

Az alapeljárás felei

Felperes: Airhelp Limited

Alperes: Scandinavian Airlines System SAS

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 261/2004 rendelet1 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „rendkívüli körülménynek” minősül-e a valamely légifuvarozó alkalmazásában álló és repülést végrehajtani köteles pilóták sztrájkja, ha a sztrájk nem a légifuvarozó által meghozott vagy bejelentett intézkedéssel összefüggésben valósul meg, amelyet azonban bejelentenek és amelyet a munkavállalói szervezetek szakszervezeti fellépésként jogszerűen kezdenek meg abból a célból, hogy a szakszervezetek követeléseinek teljesítése érdekében a légifuvarozót béremelésre, juttatások biztosítására vagy a munkavállalási feltételek módosítására késztessék?

Van-e bármilyen jelentősége a munkavállalói szervezetek követelései tisztességességének, közelebbről pedig annak, hogy a követelt béremelés jelentősen meghaladja a szóban forgó nemzeti munkaerőpiacokon általában érvényesülő béremelések mértékét?

Van-e bármilyen jelentősége annak, hogy a légifuvarozó a sztrájk elkerülése érdekében a munkaügyi jogvitákban közvetítésért felelős nemzeti szervtől származó egyezségi javaslatot fogad el, azt azonban a munkavállalói szervezetek nem fogadják el?

____________

1 A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: HL 2019. L 119., 202. o.).