2019 m. gruodžio 12 d. Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bankia S.A. / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Byla C-910/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Bankia S.A.

Kita kasacinio proceso šalis: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Prejudiciniai klausimai

Dėl 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB1 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2001/34/EB 3 straipsnio 2 dalies ir 6 straipsnio aiškinimo:

Kai viešas pasiūlymas pasirašyti akcijas skirtas tiek mažmeniniams investuotojams, tiek kvalifikuotiems investuotojams, ir mažmenininkams paskelbiamas prospektas, ar su prospektu susijusi atsakomybė taikoma abiejų tipų investuotojams, ar tik tiems mažmenininkams?

Jei į ankstesnį klausimą būtų atsakyta taip, kad minėta atsakomybė taip pat taikoma kvalifikuotiems investuotojams, ar galima atsižvelgti į jų žinių apie OPS emitento ekonominę padėtį, apie kurią prospekte informacija nepateikiama, lygį, atsižvelgiant į jų teisinius ar komercinius santykius su minėtu emitentu (dalyvavimą jo akcininkų ar administracinių organų veikloje ir kt.)?

____________

1 OL L 345, 2003, p. 64 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 6 t., p. 356.