Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 Susannou Rutzinger-Kurpas proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 3. října 2019 ve věci T-491/18, Vafo Praha v. EUIPO - Rutzinger-Kurpas

(Věc C-887/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Susanne Rutzinger-Kurpas (zástupce: F. Lichtnecker, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Vafo Praha s.r.o.

Usnesením ze dne 11. února 2020 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek není přijatelný a že Susanne Rutzinger-Kurpas ponese vlastní náklady řízení.

____________