Susanne Rutzinger-Kurpase 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 3. oktoobri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-491/18: Vafo Praha versus EUIPO – Rutzinger-Kurpas

(kohtuasi C-887/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Susanne Rutzinger-Kurpas (esindaja: Rechtsanwalt F. Lichtnecker)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Vafo Praha s.r.o.

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 11. veebruari 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Susanne Rutzinger-Kurpase kohtukulud tema enda kanda.

____________