2020 m. sausio 17 d. Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Balgarska natsionalna televizia / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Byla C-21/20)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Sofia-grad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Balgarska natsionalna televizia

Atsakovas: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Prejudiciniai klausimai

Ar visuomeninės televizijos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas žiūrovams gali būti laikomas paslauga, teikiama už atlygį, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/E[B] 2 straipsnio 1 dalies c punkte, jeigu ji finansuojama valstybės subsidijų forma, o žiūrovai nemoka jokių transliavimo mokesčių, o gal ji nėra už atlygį teikiama paslauga, kaip apibrėžta šioje nuostatoje, ir nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį?

Jeigu būtų atsakyta taip, kad visuomeninės televizijos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos žiūrovams patenka į Direktyvos 2006/112/E[B] 2 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sritį, ar turi būti laikoma, kad tai neapmokestinamas tiekimas, kaip apibrėžta direktyvos 132 straipsnio 1 dalies q punkte, ir ar leistina nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią ši veikla yra neapmokestinama vien dėl išmokų, gaunamų iš valstybės biudžeto, kurias gauna visuomeninė televizija, nepaisant to, kad ši veikla taip pat yra komercinio pobūdžio?

Ar pagal Direktyvos 2006/112/EB1 168 straipsnį leistina praktika, pagal kurią teisė atskaityti PVM už pirkinius priklauso ne tik nuo pirkinių paskirties (apmokestinamai ar neapmokestinamai veiklai), bet ir nuo šių pirkinių finansavimo rūšies, o būtent, viena vertus, iš savo pajamų (reklamos paslaugų ir pan.), ir kita vertus, iš valstybės subsidijų, ir pagal kurią teisė atskaityti PVM suteikiama tik už pirkinius, finansuojamus iš savo pajamų, bet ne už tuos, kurie finansuojami iš valstybės subsidijų, kai reikalaujama juos atskirti?

Jeigu daroma prielaida, kad visuomeninės televizijos veikla susideda iš apmokestinamo ir neapmokestinamo tiekimo, atsižvelgiant į mišrų jų finansavimą – kokia yra teisės atskaityti PVM už šiuos pirkinius apimtis ir kokie kriterijai turi būti naudojami ją nustatant?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).