Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 18 март 2020 г. — European Food/EUIPO

(Дело C908/19 P)

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Предварително допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба за допускане на обжалване, в която не е доказано значението на съответния повдигнат с жалбата въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото“

1.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Тежест на доказване

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 12)

2.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Молба за допускане на обжалване — Изисквания за форма — Обхват

(член 58а от Статута на Съда; членове 170а и 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 13—16)

3.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Молба за допускане на обжалване, в която не е доказано значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; членове 170а и 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 17—22)

Диспозитив

1)

Не допуска обжалване по делото.

2)

European Food SA понася направените от него съдебни разноски.