Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 18. března 2020 – European Food v. EUIPO

(Věc C908/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Předchozí uznání přijatelnosti kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující význam otázky vznesené kasačním opravným prostředkem pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz bod 12)

2.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální náležitosti – Rozsah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, články 170a a 170b)

(viz body 13–16)

3.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující význam otázky – Nepřijatelnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, články 170a a 170b)

(viz body 17–22)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

European Food SA ponese vlastní náklady řízení.