Postanowienie Trybunału (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) z dnia 18 marca 2020 r. – European Food/EUIPO

(sprawa C908/19 P)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Wstępne przyjmowanie odwołań do rozpoznania – Artykuł 170b regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wniosek o przyjęcie do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii podniesionej w odwołaniu dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

1.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Ciężar dowodu

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 12)

2.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania – Wymogi formalne – Zakres

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a, 170b)

(zob. pkt 13–16)

3.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a, 170b)

(zob. pkt 17–22)

Sentencja

1)

Odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania.

2)

European Food SA pokrywa własne koszty.