Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 18 mars 2020 – European Food mot EUIPO

(mål C-908/19 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

1.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Bevisbörda

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkt 12)

2.      Överklagande – Prövningstillstånd – Ansökan om prövningstillstånd  – Formkrav – Räckvidd

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artiklarna 170a och 170b)

(se punkterna 13–16)

3.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artiklarna 170a och 170b)

(se punkterna 17–22)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

European Food SA ska bära sina rättegångskostnader.