Kasační opravný prostředek podaný dne 25. listopadu 2019 NHS, Inc. proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. září 2019 ve věci T-378/18, NHS v. EUIPO

(Věc C-858/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: NHS, Inc. (zástupce: P. Olson, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 6. února 2020 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek není přípustný a NHS, Inc. ponese vlastní náklady řízení.

____________