Appel iværksat den 25. november 2019 af NHS, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 19. september 2019 i sag T-378/18 – NHS mod EUIPO

(Sag C-858/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: NHS, Inc. (ved advokat P. Olson)

Den anden part i appelsagen i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 6. februar 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres og truffet afgørelse om, at NHS, Inc bærer sine egne omkostninger.

____________