NHS, Inc-i 25. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 19. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-378/18: NHS versus EUIPO

(kohtuasi C-858/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: NHS, Inc. (esindaja: advokat P. Olson)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 6. veebruari 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta NHS, Inc-i kohtukulud tema enda kanda.

____________