Pritožba, ki jo je 25. novembra 2019 vložila NHS, Inc. zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. septembra 2019 v zadevi T-378/18, NHS/EUIPO

(Zadeva C-858/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: NHS, Inc. (zastopnik: P. Olson, advokat)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

S sklepom z dne 6. februarja 2020 je Sodišče (senat, ki odloča o dopustnosti pritožb) odločilo, da pritožba ni dopustna in da se družbi NHS, Inc. naloži plačilo lastnih stroškov.

____________