Преюдициално запитване от Općinski sud u Velikoj Gorici (Хърватия), постъпило на 7 ноември 2019 г. — RE/Privredna banka Zagreb d.d.

(Дело C-820/19)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Općinski sud u Velikoj Gorici

Страни в главното производство

Ищец: RE

Ответник: Privredna banka Zagreb d.d.

С определение на Съда от 6 декември 2019 г. дело C-820/19 е заличено от регистъра на Съда.

____________