Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Višje sodišče v Ljubljani (Slovenië) op 20 januari 2020 – ALPINE BAU GMBH, Salzburg – Bijkantoor te Celje – in faling

(Zaak C-25/20)

Procestaal: Sloveens

Verwijzende rechter

Višje sodišče v Ljubljani

Partij in het hoofdgeding

Insolvente schuldenaar: ALPINE BAU GMBH, Salzburg – Bijkantoor van Celje – in faling

Prejudiciële vraag

Moet artikel 32, lid 2, van verordening (EG) nr. 1346/20001 aldus worden uitgelegd dat op de indiening van vorderingen in een secundaire procedure door de curator van de hoofdinsolventieprocedure, de bepalingen betreffende de termijnen voor indiening van vorderingen van schuldeisers en de gevolgen van tardieve indiening van toepassing zijn op grond van de wet van de staat waarin de secundaire procedure plaatsvindt?

____________

1 Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures (PB 2000, L 160, blz. 1).