Cerere de decizie preliminară introdusă de Višje sodišče v Ljubljani (Slovenia) la 20 ianuarie 2020 – ALPINE BAU GMBH, Salzburg - Podružnica Celje – în faliment

(Cauza C-25/20)

Limba de procedură: slovena

Instanța de trimitere

Višje sodišče v Ljubljani

Părțile din procedura principală

Reclamantă: ALPINE BAU GMBH, Salzburg - Podružnica Celje – în faliment

Întrebarea preliminară

Articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1346/20001 trebuie interpretat în sensul că cererii de admitere a creanțelor în cadrul unei proceduri secundare – depusă de lichidatorul din procedura principală de insolvență – i se aplică dispozițiile referitoare la termenele de declarare a creanțelor creditorilor și la consecințele declarării tardive a creanțelor potrivit legii statului în care se desfășoară procedura secundară?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență (JO 2000, L 160, p. 1, Ediție specială 19/vol. 1, p. 143)