Begäran om förhandsavgörande framställd av Višje sodišče v Ljubljani (Slovenien) den 20 januari 2020 – ALPINE BAU GMBH, Salzburg – filialen i Celje – i konkurs

(Mål C-25/20)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Višje sodišče v Ljubljani

Part i det nationella målet

Klagande: ALPINE BAU GMBH, Salzburg – filialen i Celje – i konkurs

Tolkningsfråga

Ska artikel 32.2 i förordning nr 1346/20001 tolkas så, att vid anmälan av fordringar i ett sekundärförfarande av förvaltaren i huvudinsolvensförfarandet ska bestämmelserna om tidsfrister för anmälan av borgenärsfordringar och om konsekvenserna av att anmälan sker för sent enligt lagen i den stat där sekundärförfarandet genomförs tillämpas?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (EGT L 160, 2000, s. 1).