Жалба, подадена на 11 ноември 2019 г. от ruwido austria GmbH срещу определението на Общия съд (шести състав), постановено на 11 септември 2019 г. по дело T-649/18 — ruwido austria GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(Дело C-823/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: ruwido austria GmbH (представител: A. Ginzburg, адвокат)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 13 февруари 2020 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) не допуска обжалване и определя жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________