2020 m. vasario 14 d. Yieh United Steel Corp. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-607/15 Yieh United Steel / Komisija

(Byla C-79/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Yieh United Steel Corp., atstovaujama advokato D. Luff

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Eurofer, Association Europénne de l‘Acier, AISBL

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

konstatuoti, kad šis apeliacinis skundas priimtinas ir pagrįstas;

panaikinti 2019 m. gruodžio 3 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco) / Europos Sąjungos Komisija, T-607/15;

vadovaujantis Teisingumo Teismo statuto 61 straipsniu priimti galutinį sprendimą ir patenkinti Yusco reikalavimus Bendrajame Teisme, todėl atitinkamai panaikinti antidempingo muitą, apeliantei nustatytą remiantis 2015 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/14291 , kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Taivano kilmės plokštiems šaltai valcuotiems nerūdijančiojo plieno produktams nustatomas galutinis antidempingo muitas (toliau – ginčijamas reglamentas arba Reglamentas dėl galutinio muito), tiek, kiek jis susijęs su apeliante;

įpareigoti Komisiją ir įstojusias į bylą šalis padengti savo ir visas apeliantės šiame procese ir procese Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė teigia, kad skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas dėl trijų apeliacinio skundo pagrindų, pateiktų toliau.

Pirma, Bendrasis Teismas pažeidė 2016 m. birželio 8 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2016/10362 (toliau – Pagrindinis reglamentas) 2 straipsnio 3 dalį, nes nepagrįstai netaikė šios nuostatos.

Antra, Bendrasis Teismas pažeidė Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 5 dalį, nes tinkamai nesuderino Komisijos interesų dėl atliekamo tyrimo ir apeliantės teisės, kad būtų atsižvelgta į jos duomenis.

Trečia, Bendrasis Teismas pažeidė Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalį, nes klaidingai nusprendė, kad atmetant vietos pardavimus pagal Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalį nereikia nustatyti pardavėjo konkretaus ketinimo ar žinių apie aptariamų produktų galutinį eksportą.

____________

1 OL L 224, 2015, p. 10.

2 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016, p. 21).