Recurs introdus la 14 februarie 2020 de Yieh United Steel Corp. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 3 decembrie 2019 în cauza T-607/15, Yieh United Steel/Comisia

(Cauza C-79/20 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Yieh United Steel Corp. (reprezentant: D. Luff, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

declararea recursului ca fiind admisibil și fondat;

anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 3 decembrie 2019 în cauza T-607/15, Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco)/Comisia

în conformitate cu articolul 61 din Statutul Curții de Justiție, pronunțarea unei decizii definitive, admițând cererile formulate de Yusco în fața Tribunalului și, în consecință, anularea taxei antidumping impuse recurentei în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1429 al Comisiei din 26 august 2015 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece originare din Republica Populară Chineză și Taiwan1 (denumit în continuare „regulamentul atacatˮ sau „regulamentul privind taxa antidumping definitivăˮ), în măsura în care o privește pe recurentă;

obligarea Comisiei și a intervenientelor la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a tuturor cheltuielilor de judecată cauzate recurentelor în cadrul prezentei proceduri și al procedurii de pe rolul Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că hotărârea atacată ar trebui anulată pentru următoarele trei motive de recurs rezumate mai jos.

În primul rând, Tribunalul a încălcat articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 20162 (denumit în continuare „regulamentul de bazăˮ) întrucât în mod eronat a înlăturat aplicarea acestei dispoziții.

În al doilea rând, Tribunalul a încălcat articolul 2 alineatul (5) din regulamentul de bază, întrucât nu a evaluat comparativ în mod corespunzător interesele Comisiei în cadrul anchetei sale și dreptul recurentei ca propriile documente contabile să fie luate în considerare.

În al treilea rând, Tribunalul a încălcat articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază, întrucât în mod eronat a statuat că respingerea unei vânzări interne în temeiul articolului 2 alineatul (2) din regulamentul de bază nu impune cercetarea unei intenții sau a unei cunoașteri specifice din partea vânzătorului cu privire la exportul final al produselor în cauză.

____________

1 JO 2015, L 224, p. 10.

2 Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO 2016, L 176, p. 21).