Преюдициално запитване от Općinski sud u Osijeku (Хърватия), постъпило на 4 декември 2019 г. — S.B./Klinički bolnički centar Osijek

(Дело C-889/19)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Općinski sud u Osijeku

Страни в главното производство

Ищец: S.B.

Ответник: Klinički bolnički centar Osijek

С определение на Съда от 6 декември 2019 г. дело C-889/19 е заличено от регистъра на Съда.

____________