Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Općinski sud u Osijeku (Κροατία) στις 4 Δεκεμβρίου 2019 – S.B. κατά Klinički bolnički centar Osijek

(Υπόθεση C-889/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η κροατική

Αιτούν δικαστήριο

Općinski sud u Osijeku

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγων: S.B.

Εναγόμενο: Klinički bolnički centar Osijek

Με διάταξη του Δικαστηρίου της 6ης Δεκεμβρίου 2019, η υπόθεση C-889/19 διαγράφηκε από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

____________