Begäran om förhandsavgörande framställd av Općinski sud u Osijeku (Kroatien) den 4 december 2019 – S.B. mot Klinički bolnički centar Osijek

(Mål C-889/19)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Općinski sud u Osijeku

Parter i det nationella målet

Klagande: S.B.

Motpart: Klinički bolnički centar Osijek.

Mål C‑889/19 avskrivs.

____________