Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rayonen sad – Pazardzhik (Bulgaria) on esittänyt 29.1.2020 – SF v. Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

(asia C-49/20)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rayonen sad – Pazardzhik

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SF

Vastaaja: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

Ennakkoratkaisukysymykset

Ensimmäinen kysymys:

Onko direktiivin (EU) 2015/8491 2 artiklan 1 kohtaa, kun otetaan huomioon direktiivin 6 perustelukappale sekä 4 ja 5 artikla, tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle yleisesti sovellettavalle kansalliselle oikeussäännölle, jonka mukaan vähintään 10 000 Bulgarian levan (BGN) suuruiset kotimaan maksut voidaan suorittaa ainoastaan tilisiirtona tai talletuksena maksutilille ja jonka mukaan käteismaksujen osalta ei tehdä eroa henkilön ja perusteen perusteella, vaan sääntö kattaa kaikki käteismaksut luonnollisten henkilöiden ja oikeudellisten henkilöiden välillä?

Toinen kysymys:

Onko direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi, kun otetaan huomioon direktiivin 59 perustelukappale, käytettävä perusteena ainoastaan maksujen suuruutta ilman, että on merkityksellistä tietää, onko toimenpide maksullinen vai maksuton?

Kolmas kysymys:

Minkä arviointiperusteiden perusteella määritetään, voiko liiketoimiin liittyä väärinkäyttöä tai suuri riski siitä?

____________

1 Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20.5.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 (EUVL 2015, L 141, s.73).