Ordonanța Curții (Camera a noua) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Ilfov - România) – NL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Cauza C-679/19)1

[Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Uniunea Europeană – Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 – Domeniu de aplicare –Articolele 63 și 65 TFUE – Libera circulație a capitalurilor – Transportul unor importante sume de numerar la intrarea sau ieșirea de pe teritoriul unui stat membru – Obligația de declarare – Sancțiuni – Amendă și confiscarea în beneficiul statului a sumei nedeclarate peste 10 000 de euro – Proporționalitate]

Limba de procedură: româna

Instanța de trimitere

Tribunalul Ilfov

Părțile din procedura principală

Reclamant: NL

Pârâtă: Direcția Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Dispozitivul

Articolele 63 și 65 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări a unui stat membru care, pentru a sancționa neîndeplinirea obligației de declarare a sumelor importante de numerar la intrarea sau ieșirea de pe teritoriul acestui stat, prevede, în plus față de aplicarea unei amenzi administrative, confiscarea în beneficiul statului a sumei nedeclarate care depășește 10 000 de euro.

____________

1     JO C 423, 17.12.2019.