Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 26.11.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Erding – Saksa) – EUflight.de GmbH v. Eurowings GmbH

(asia C-648/19)1

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 EUVL C 399, 25.11.2019.