Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) dne 27. prosince 2019 – SIA „ONDO“ v. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Věc C-943/19)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně v prvním stupni a navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: SIA „ONDO“

Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Předběžné otázky

Je pojem „celkové náklady úvěru pro spotřebitele“ definovaný v čl. 3 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS1 autonomním pojmem práva Evropské unie?

Patří náklady na prodloužení splatnosti úvěru pod pojem „celkové náklady úvěru pro spotřebitele“, jak je definován v čl. 3 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS, v takové situaci, jako je situace v projednávané věci, pokud jsou ujednání o prodloužení splatnosti úvěru součástí ujednání a podmínek úvěrové smlouvy sjednané dlužníkem a věřitelem?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 133, s. 66.