Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Senāts) (Läti) 27. detsembril 2019 – SIA „ONDO“ versus Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(kohtuasi C-943/19)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākā tiesa (Senāts)

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: SIA „ONDO“

Vastustaja: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Eelotsuse küsimused

Kas mõiste „krediidi kogukulu tarbijale“, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ1 , artikli 3 punktis g, on Euroopa Liidu õiguse autonoomne mõiste?

Kas krediidi pikendamise kulud on hõlmatud mõiste all „krediidi kogukulu tarbijale“, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ, artikli 3 punktis g, sellises olukorras nagu põhikohtuasjas, kui krediidi pikendamise tingimused on osa laenusaaja ja laenuandja vahel kokku lepitud krediidilepingu tingimustest?

____________

1 ELT 2008, L 133, lk 66.