Az Obvodní soud pro Prahu 8 (Cseh Köztársaság) által 2020. február 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – mBank S.A. kontra PA

(C-98/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Obvodní soud pro Prahu 8

Az alapeljárás felei

Felperes: mBank S.A.

Alperes: PA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2015. január 10-től alkalmazandó, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012 rendelet (átdolgozás)1 17. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti „fogyasztó lakóhelye” kifejezés alatt a fogyasztónak a kereset benyújtásának napján fennálló lakóhelyét, vagy a fogyasztó és a másik szerződő fél közötti szerződéses jogviszony létrejöttének napján (tehát például a szerződés megkötésének napján) fennálló lakóhelyét kell-e érteni, azaz a hivatkozott rendelet 17. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti fogyasztói szerződésről van-e szó abban az esetben is, amikor a fogyasztó a kereset benyújtásának napján attól az államtól eltérő tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, amelyben a másik szerződő fél kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat?

Perelhető-e a 2015. január 10-től alkalmazandó, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012 rendelet (átdolgozás) 7. cikke szerint a más tagállam területén lakóhellyel rendelkező fogyasztó azon hely szerint illetékes bíróság előtt, ahol a kötelezettséget teljesítették vagy teljesíteni kellett volna (függetlenül e rendelet 18. cikkének (2) bekezdésétől és 26. cikkének (2) bekezdésétől), mivel a másik szerződő fél nem folytat kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet a fogyasztónak a kereset benyújtásának napján fennálló lakóhelye szerinti államban?

____________

1 HL 2012. L 351., 1. o.