Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 12. veebruaril 2020 – Anklagemyndigheden versus VAS Shipping ApS

(kohtuasi C-71/20)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Østre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Vastutaja: Anklagemyndigheden

Apellant: VAS Shipping ApS

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artikliga 49 on vastuolus liikmesriigi õigusakt, mille kohaselt peab kolmanda riigi kodakondsuses olevatel laevapere liikmetel ühe liikmesriigi lippu kandval ja teise liikmesriigi kodakondsuses olevale reederile kuuluval laeval olema tööluba, välja arvatud juhul, kui see laev siseneb liikmesriigi sadamatesse kuni 25 korral, mida arvutatakse jooksvalt eelneva aasta suhtes?

____________