Cerere de decizie preliminară introdusă de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacia) la 14 februarie 2020 – Procedură penală împotriva M. B.

(Cauza C-78/20)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Părțile din procedura principală

M. B. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Întrebarea preliminară

Cerințele care, conform articolului 1 alineatul (1) și articolului 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/5841 , trebuie îndeplinite de un mandat european de arestare în calitate de decizie judiciară trebuie aplicate și informațiilor suplimentare furnizate în temeiul articolului 15 alineatul (2) din decizia-cadru menționată în cazul în care, în vederea emiterii deciziei autorității judiciare de executare, acestea completează într-un mod semnificativ sau modifică conținutul mandatului european de arestare emis inițial?

____________

1 Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3).