Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) den 27. december 2019 – SIA »OC Finance« mod Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Sag C-945/19)

Processprog: lettisk

Den forelæggende ret

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i hovedsagen

Sagsøger i første instans og appellant: SIA »OC Finance«

Appelindstævnt: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Præjudicielle spørgsmål

De faktiske og retlige omstændigheder svarer i det væsentlige til og de præjudicielle spørgsmål er de samme som i sag C-944/19.

____________