Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. decembrī iesniedza Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – SIA „OC Finance”/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(lieta C-945/19)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākā tiesa (Senāts)

Pamatlietas puses

Pieteicēja un kasācijas sūdzības iesniedzēja: SIA „OC Finance”

Otra puse kasācijas tiesvedībā: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Prejudiciālie jautājumi

Prejudiciālie jautājumi identiski lietā C-944/19 esošajiem.

____________