Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) op 27 december 2019 – SIA „OC Finance” / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Zaak C-945/19)

Procestaal: Lets

Verwijzende rechter

Augstākā tiesa (Senāts)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SIA „OC Finance”

Verwerende partij: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Prejudiciële vragen

De prejudiciële vragen zijn dezelfde als die van het verzoek om een prejudiciële beslissing in zaak C-944/19.

____________