Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 27 december 2019 – SIA ”OC Finance” mot Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Mål C-945/19)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i det nationella målet

Sökande i första instans och klagande i överklagandemålet: SIA ”OC Finance”

Motpart i målet om överklagande: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Tolkningsfrågor

Tolkningsfrågorna är identiska med dem i mål C-944/19.

____________