Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) den 27. december 2019 – AS »4finance« mod Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Sag C-944/19)

Processprog: lettisk

Den forelæggende ret

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i hovedsagen

Sagsøger i første instans og appellant: AS »4finance«

Appelindstævnt: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Præjudicielle spørgsmål

Er begrebet »samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten«, som defineret i artikel 3, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF 1 , et selvstændigt EU-retligt begreb?

Er omkostningerne i forbindelse med forlængelse af kreditten omfattet af begrebet »samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten«, således som dette begreb er defineret i artikel 3, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF, i et tilfælde som det foreliggende, såfremt vilkårene vedrørende forlængelse af kreditten udgør en del af de vilkår og betingelser for kreditaftalen, som aftales mellem låntageren og långiveren?

____________

1     EUT 2008, L 133, s. 66.