Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) 27. decembra 2019 – AS „4finance“/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Zadeva C-944/19)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka na prvi stopnji in pritožnica v postopku s kasacijsko pritožbo: AS „4finance“

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je pojem „skupni stroški kredita za potrošnika“, opredeljen v členu 3(g) Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS1 , avtonomen pojem prava Evropske unije?

Ali so stroški podaljšanja kredita zajeti s pojmom „skupni stroški kredita za potrošnika“, opredeljenim v členu 3(g) Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS, v primeru, kakršen je obravnavani, če so klavzule o podaljšanju kredita del klavzul in pogojev kreditne pogodbe, o katerih sta se dogovorila dajalec in jemalec kredita?

____________

1 UL 2008, L 133, str. 66.