2020 m. sausio 10 d. Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 / Finanzamt Hamburg-Oberalster

(Byla C-9/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Atsakovė: Finanzamt Hamburg-Oberalster

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 167 straipsniui prieštarauja tokia nacionalinės teisės norma, pagal kurią teisė į pirkimo PVM atskaitą dar sandorio vykdymo momentu atsiranda ir tuo atveju, kai pagal nacionalinės teisės aktus apskaičiuoti ir sumokėti mokestį tiekėjas ar paslaugų teikėjas privalo tik po to, kai gauna atlygį, o atlygis jam dar nėra sumokėtas?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 167 straipsniui prieštarauja tokia nacionalinės teisės norma, pagal kurią teise į pirkimo PVM atskaitą negalima pasinaudoti mokestiniu laikotarpiu, kuriuo atlygis buvo sumokėtas tuo atveju, jeigu apskaičiuoti ir sumokėti mokestį tiekėjas ar paslaugų teikėjas privalo tik po to, kai gauna atlygį, bet paslauga buvo suteikta ankstesniu mokestiniu laikotarpiu, o teise į PVM atskaitą už šį ankstesnį mokestinį laikotarpį nebegalima pasinaudoti dėl pagal nacionalinės teisės aktus suėjusios senaties?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.