Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 10 ianuarie 2020 – Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136/Finanzamt Hamburg-Oberalster

(Cauza C-9/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Pârâtă: Finanzamt Hamburg-Oberalster

Întrebările preliminare

Articolul 167 din Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 se opune unei reglementări naționale care prevede că dreptul de deducere a impozitului achitat în amonte ia naștere încă din momentul executării operațiunii inclusiv atunci când, potrivit dreptului național, impozitul devine exigibil pentru furnizor sau prestator numai la încasarea plății, iar plata nu a fost încă efectuată?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, articolul 167 din Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată se opune unei reglementări naționale potrivit căreia dreptul de deducere a impozitului achitat în amonte nu poate fi invocat pentru perioada de impozitare în care a fost încasată plata atunci când impozitul devine exigibil pentru furnizor sau prestator numai la încasarea plății, prestația a fost deja furnizată într-o perioadă de impozitare anterioară, iar potrivit dreptului național invocarea dreptului de deducere a impozitului achitat în amonte pentru acea perioadă fiscală anterioară nu mai este posibilă ca urmare a prescripției?

____________

1 JO 2006, l 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.