Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Düsseldorf (Saksamaa) 9. jaanuaril 2020 – VS versus Hauptzollamt Münster

(kohtuasi C-7/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: VS

Vastustaja: Hauptzollamt Münster

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , artikli 71 lõike 1 teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik2 , artikli 87 lõige 4 on analoogia alusel kohaldatav käibemaksukohustuse (impordikäibemaks) tekkimisele?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.

2 ELT 2013, L 269, lk 1.