Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2020. január 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. kontra Vodafone GmbH

(C-5/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Alperes: Vodafone GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2015/2120 rendelet1 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a végfelhasználók azon jogosultsága, hogy az internet-hozzáférési szolgáltatásukon keresztül az általuk választott végberendezést használják, kiterjed arra a jogosultságra is, hogy az internet-hozzáférési szolgáltatást a nyilvános távközlési hálózat interfészéhez közvetlenül kapcsolódó végberendezésen (például okostelefonon, táblagépen) keresztül más végberendezésekkel (másik táblagéppel vagy okostelefonnal) is használják (tethering – pányvázás/internetmegosztás)?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni e rendelet 3. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy a végberendezés végső felhasználó általi megválasztásának nem megengedett korlátozását jelenti, ha az internetmegosztást (tethering) nem tiltják szerződésben, és műszakilag sem korlátozzák, azonban szerződéses megállapodás alapján az internetmegosztással (tethering) felhasznált adatmennyiségre – az internetmegosztás (tethering) nélkül felhasznált adatmennyiséggel ellentétben – nem terjed ki a „nullás díjszabásra” (zero rating) vonatkozó ajánlat, hanem ezen adatmennyiséget beszámítják az alap adatmennyiségbe, és annak túllépése esetén külön felszámítják?

____________

1 A nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2015. L 310., 1. o.).