Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz (Španělsko) dne 15. ledna 2020 – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) v. Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

(Věc C-15/20)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)

Žalovaná: Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

Předběžné otázky

Předběžné otázky jsou totožné s předběžnými otázkami č. 1, 2, 3, 5 a 6 ve věci C-224/191 .

____________

1 Úř. věst. 2019, C 246, s. 4