Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 15. janvārī iesniedza Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz (Spānija) – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)/Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

(Lieta C-15/20)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz

Pamatlietas puses

Prasītāja: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)

Atbildētāja: Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

Prejudiciālie jautājumi

Lietas prejudiciālie jautājumi ir identiski lietā C-224/19 1 norādītajiem prejudiciālajiem jautājumiem Nr. 1, 2, 3, 5 un 6.

____________

1 OV 2019, C 246, 4. lpp.