Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz (Španija) 15. januarja 2020 – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)/Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

(Zadeva C-15/20)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)

Tožena stranka: Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

Vprašanje za predhodno odločanje

Vprašanja za predhodno odločanje so enaka vprašanjem za predhodno odločanje 1, 2, 3, 5 in 6 v zadevi C-224/191 .

____________

1 UL 2019, C 246, str. 4.