Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshofs (Germania) la 3 februarie 2020 – Hengstenberg GmbH & Co. KG/Spreewaldverein e.V.

(Cauza C-53/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshofs

Părțile din procedura principală

Recurentă: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Intimată: Spreewaldverein e.V.

Întrebările preliminare

În cadrul procedurii referitoare la o modificare care nu este minoră a caietului de sarcini, orice prejudiciu economic, actual sau potențial, care nu este complet improbabil, suferit de o persoană fizică sau juridică poate fi suficient pentru a întemeia interesul legitim în sensul articolului 53 alineatul (2) primul paragraf coroborat cu articolul 49 alineatul (3) primul paragraf și alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/20121 , necesar pentru depunerea unei opoziții față de cerere sau pentru introducerea unei căi de atac împotriva deciziei favorabile adoptate cu privire la cerere?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

În cadrul procedurii referitoare la o modificare care nu este minoră a caietului de sarcini, un interes legitim în sensul articolului 53 alineatul (2) primul paragraf coroborat cu articolul 49 alineatul (3) primul paragraf și alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 revine (numai) operatorilor economici care fabrică produse sau produse alimentare comparabile, astfel cum sunt operatorii economici care au înregistrat o indicație geografică protejată?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare:

a)    În ceea ce privește cerințele referitoare la interesul legitim, în sensul articolului 49 alineatul (3) primul paragraf și alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, este necesar să se diferențieze între procedura prevăzută la articolele 49-52 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, pe de o parte, și procedura de modificare a caietului de sarcini prevăzută la articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, pe de altă parte și

b)    Din această cauză, în cadrul procedurii referitoare la o modificare care nu este minoră a caietului de sarcini, un interes legitim în sensul articolului 53 alineatul (2) primul paragraf coroborat cu articolul 49 alineatul (3) primul paragraf și alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 este recunoscut numai producătorilor care produc în regiunea geografică respectivă produse care corespund caietului de sarcini sau care intenționează să realizeze în mod specific o astfel de producție, astfel încât „persoanele din afara regiunii” sunt excluse a priori de la posibilitatea invocării unui interes legitim?

____________

1     Regulamentul nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO 2012, L 343, p. 1).